Brouwerijsector

Door de ervaring heeft Ventilec voor elk probleem een oplossing. Het zorgt dat uw transport probleemloos en efficiënt verloopt. Wij zorgen ook dat de draf van het brouwproces kan herbruikt worden in veevoeder.

Grâce à son expérience ,Ventilec apporte une solution pour chaque problème .  Nous veillons à ce que vos  transports se déroulent sans heurts et efficacement.  Nous veillons égalemant à ce que la drêche issue due processus de brassage puisse être réutilisée dans l'alimentations animale . 

Ventilec zorgt voor de opslag en de verwerking van uw brouw ingrediënten. Wij verzorgen het transport van mout, hop, smaakingrediëten, ... naar de Silo. Ook kan Ventilec een weegeenheid voorzien of een doseereenheid. Hiermee kan u de gewenste hoeveelheden aanvoeren en afvoeren.

Ventilec prend soin du stockage et le transport interne de vos ingrédients de brassage . Nous nous occupons du transport du malt , le houblon , des ingrédients de goût, .. vers le silo. Ventilec peut également fournir des unitées de pesée ou de dosage.  Cette unité vous permet de fournir et d'évacuer les quantités souhaitées . 

Ventilec - Moortelstraat 20 - 9160 Lokeren - België - info@ventilec.be - tel 09 326 95 85 - fax 09 326 95 80