pneumatisch transport

Ventilec zorgt voor pneumatisch transport d.m.v. onderdruk (= zuigtransport) of overdruk (= blaastransport). Hierbij kunnen  we nog een tweede onderverdeling maken.

  • Closed loop-systemen. Bij dit systeem zal men steeds met hetzelfde medium zorgen voor de overdruk waardoor men kan transporteren. Als transportmiddel kan er bvb Stikstof worden gebruikt. 
  • Open systemen. Bij open systemen zal men lucht uit de atmosfeer gebruiken en na het transport van het gewenste product deze terug in de atmosfeer blazen.