Projecten

Menginstallatie

Er werd ons gevraagd een installatie te bouwen die cement en andere producten mengt tot een vloeichape. De mengverhoudingen van de vloeichape worden op een andere site bepaald en via software/PC/PLC doorgestuurd naar de site waarop de installatie is gevestigd.  Bij dit project werd de grote menger gereviseerd en versterkt waar nodig. De mengbladen werden nauwkeurig nagekeken...

Lees meer

Cement installatie

Er werd ons bij dit project de vraag gesteld of wij een silocomplex konden ontwikkelen dat de gewenste cementmix zou kunnen maken. Aangezien cement een zeer zwaar goed is maakten we gebruik van zware schroeven die het gewenste debiet zonder problemen konden leveren. Bovendien hebben we een PLC-systeem voorzien waardoor onze partner de cementmixen naar wens kan aanpassen...

Lees meer

Mengkeuken van een moderne varkenshouderij

Het doel van het project is om de voerkern te mengen met CCM en bv. gemalen tarwe en gerst. Het voederen van de dieren verloopt volledig automatisch, op ingestelde tijden met dynamische formules voor de voedersamenstelling. Dit alles wordt gestuurd door een PLC in combinatie met een PC die het verbruik per voederbeurt, per dag, per compartiment en per ronde bijhoudt. De menger: het ha...

Lees meer

Brouwerij Het Anker

In de brouwerij Het Anker, bekend van de Gouden Carolus Classic, installeerde Ventilec een drafsilo. Daarin wordt het draf opgevangen. Draf is het mengsel van mout en hop dat tijdens het brouwproces achterblijft op de wortfilter. Een schroeftransport met persluchtslot zorgt ervoor dat dit product via een proppentransport onderaan de silo (pneumatisch transport) de silo inschiet. Met een schui...

Lees meer

Pagina's