Cement installatie

Er werd ons bij dit project de vraag gesteld of wij een silocomplex konden ontwikkelen dat de gewenste cementmix zou kunnen maken.

Aangezien cement een zeer zwaar goed is maakten we gebruik van zware schroeven die het gewenste debiet zonder problemen konden leveren. Bovendien hebben we een PLC-systeem voorzien waardoor onze partner de cementmixen naar wens kan aanpassen.

De installatie bestaat uit enkele silo's die voorzien zijn van filters tegen het opvliegende cement. Hieronder bevinden zich de schroeven. Deze schroeven zullen samenkomen in een centrale menger die de gewenste mix bekomt.