Mengkeuken van een moderne varkenshouderij

Het doel van het project is om de voerkern te mengen met CCM en bv. gemalen tarwe en gerst. Het voederen van de dieren verloopt volledig automatisch, op ingestelde tijden met dynamische formules voor de voedersamenstelling. Dit alles wordt gestuurd door een PLC in combinatie met een PC die het verbruik per voederbeurt, per dag, per compartiment en per ronde bijhoudt.

De menger: het hart van uw installatie

Het centrale gedeelte van een voederinstallatie is de menger. Deze staat op weegcellen zodat de PLC het gewicht kan inlezen en verwerken. De menger wordt gevuld vanuit silo’s, bunkers, extractors, of manueel. De aanvoer van de verschillende componenten waaruit het voeder bestaat kan gebeuren met spiralen, schroeven, kettingen,.... De verhouding van de verschillende componenten kan dag per dag volgens een curve automatisch aangepast worden, zodat de dieren volgens het aantal dagen dat ze opzitten geleidelijk een andere voedersamenstelling krijgen.

Het gemengde voeder wordt ofwel rechtstreeks, ofwel met tussenopslag (bv. in extractors) naar de compartimenten gebracht. Dat transport kan wederom met spiralen, schroeven, kettingen, blaastransport, ..., uitgevoerd worden. Bij een installatie met tussenopslag kan het mengen ’s nachts gebeuren om te genieten van de daluren voor elektriciteitsverbruik. Met tussenopslag kunnen de dieren automatisch op ingestelde tijden (of manueel te starten) onafhankelijk van het mengen gevoederd worden.

Automatische besturing

De PLC in de stuurkast houdt dit alles onder controle. De PLC stuurt en waakt eveneens over de goede werking van het systeem. Bij eventuele onregelmatigheden wordt een alarm gegenereerd. Dat alarm kan uiteraard gekoppeld worden aan bijvoorbeeld uw GSM of telefoon.

Een PC met groot scherm zorgt voor een visuele weergave van het voedersysteem. Om instellingen te doen, om rapporten te bekijken of om af te drukken. Om meer informatie te verkrijgen over alarmeringen, om een handmatige bediening te kunnen uitvoeren, enzovoort.

Indien met internet gekoppeld, kan het scherm van de PC op een andere plaats worden overgenomen. Dat geeft een voordeel om de installatie vanop afstand (bv. van in de huiskamer of op kantoor) te kunnen volgen en in te grijpen waar nodig.

Installaties op maat

Er zijn al installaties gebouwd tot 16 voorraadsilo’s voor de verschillende componenten. Het systeem kan ook dienen om hok per hok te voeren in plaats van een compartiment in zijn geheel. In dat geval kunnen er meer dan 200 hokken afzonderlijk worden gevoederd.

Ook drinkwatervoorziening en/of verlichting kan gestuurd en geregeld worden door deze PLC. Het systeem kan eigenlijk alle kanten uit, omdat het is opgebouwd met een vaste kern (de menger). De rest verloopt volgens de specifieke behoeften van de stal-architectuur.