Buizenwerk

Ventilec zal ook zorgen voor het ontstoffingsprobleem in uw fabriek. Door onze ervaring en kennis kunnen wij de geschikte afzuigingssnelheden bepalen en de daarbij horende dimensie van onze kanalen. Ook zal Ventilec zorgen dat het ontploffingsgevaar geminimaliseerd wordt of nog het liefst van allemaal vermeden wordt.

Afzuiging en ontstoffing kan zowel van :

  • loodsen (vb. aardappelloods,... ) 
  • machines (vb. schroeven,redlers,... )
  • filters

Tevens zal Ventilec zorgen voor de afvoer en aanvoerkanalen naar de gewenste filters. 

Hieronder hebben we verschillende voorbeelden. Het eerste en tweede voorbeeld zijn afzuigkanalen naar een centrale filter van een mouterij.