Elevatoren

Elevatoren zullen instaan voor het vertikaal transport van het product. Met elevatoren kunnen we zeer grote afstanden afleggen. De schoepen van de elevatoren worden gekozen in functie van het te transporteren product en van de gewenste snelheid.

Een groot voordeel van elevatoren is dat deze gesloten zijn waardoor d.m.v. de gepaste afzuiging er weinig tot geen productverlies en stof is.