Ventilatie

Ventilec verzorgt ook de ventilatie en klimaatregeling voor varkens- en pluimvee stallen.

Ventilec zorgt zowel voor de inbouw van de gewenste ventilatoren alsook het regelsysteem dat het perfecte leefklimaat voor de dieren verzorgd. Vaak zal er hierbij gebruik gemaakt worden van klimaatcomputers. Tevens kan er ook gezorgd worden voor kleppen die samen met de ventilatie een optimaal klimaat voor uw dieren zullen regelen. Wij voorzien eenvoudige software zodat de klant in kwestie het regelsysteem naar eigen wens kan afregelen. 

Goede stalventilatie draagt bij aan de gezondheid en de prestaties van uw dieren. Daarom is dit een onderwerp dat structureel aandacht verdient. Wanneer u de juiste inspanningen levert, zorgt ventilatie voor beter welzijn van uw pluimvee of varkens, een goede gezondheid voor mens en dier en een hoger rendement voor uw bedrijf. 

Waarom ventilatie?

Een goed binnenklimaat met effectieve luchtcirculatie vormt de basis voor een goede gezondheid van uw dieren. Slechte ventilatie kan ingrijpende, nadelige gevolgen hebben:

Een slecht binnenklimaat is een bron voor ziektekiemen. In een warme, vochtige omgeving krijgen bacteriën en virussen de kans om zich snel te nestelen en te vermenigvuldigen. Uw dieren lopen een groot risico op besmetting.  
Een te warme of vochtige omgeving leidt tot minder eetlust bij uw dieren. Wanneer zij minder eten, kunnen de prestaties en het rendement afnemen. 
Stress en rusteloosheid bij uw dieren kan leiden tot diverse problemen, bijvoorbeeld klauwaandoeningen. 

Wanneer een stal niet geventileerd wordt, heeft dit een negatieve invloed op het welzijn van varkens of pluimvee.

 

Ventilec - Moortelstraat 20 - 9160 Lokeren - België - info@ventilec.be - tel 09 326 95 85 - fax 09 326 95 80