Ventilatie voor landbouw

Voor de ventilatie van stallen kan men twee categorieën onderscheiden: natuurlijke ventilatie (door de wind) en mechanische ventilatie (afzuigsystemen en ventilatoren). Echter wordt deze laatste tegenwoordig altijd toegepast.

Natuurlijke ventilatie

Bij natuurlijke ventilatie maakt men gebruik van de natuurlijke wisselwerking  tussen het binnen- en buitenklimaat en de wind. Een stal of gebouw heeft in dat geval een ventilatieopening nodig in de nok en aan de zijkanten van de stal. De warme vervuilde lucht wordt afgevoerd via de nok, terwijl via de zijkanten van de stal de frisse en koude lucht naar binnen kan. De kleppen in de zijwanden die zorgen voor de gewenste aanvoer van verse buitenlucht kunnen we  handmatig, elektrisch of automatisch bedienen. 

Mechanische ventilatie

Doordat het weer steeds minder goed voorspelbaar is heeft dit gevolgen voor het binnenklimaat in de stal. Wanneer de temperatuur snel stijgt, is een natuurlijk ventilatiesysteem steeds vaker ontoereikend. Het plaatsen van ventilatoren zal dan noodzakelijk zijn om het binnenklimaat op peil te houden. In de winter helpen ventilatoren om de warme luchtstroom in beweging te krijgen.

Op de onderstaande foto's kunnen er enkele projecten bekeken worden waar Ventilec de mechanische ventilatie voorzien heeft.